Smile

Smile

Smile

Atraktivnost zaznavnega polja sadobne upodabljajoče umetnosti (slikarstvo, objekti, instalacije, ambijenti) je bila v devedesetih tudi posledica izredne živahnosti, ki je neposredno učinkovala na zaznavni aparat gledalaca, na njegovo zmanjšano pozornost, izčrpano zaradi številnih in pogostih avandgandnih, modernističkih (in postmodernističkih) agresivnih strategij, zasićena z neverjetnimi senzacijama in pokusi, da se umetniški predmet zoži izključno na vrednostai in promene njegovih zunanjih značilnosti. S tem so likovna dela počasi a zagotovo izgubljala svoja nujno potrebno semantično vsebino.

detaljnije