Cvece/Flowers

Cvece/Flowers

12. 11. 2007.

Među ostalim talentima, Goran Kosanović nesumnjivo ima i dar da pronađe tu tanku, neprekidnu nit koja nas povezuje s doživljajima iz najudaljenijih slojeva našeg bića. Kao autor koji se bavi stvaralaštvom na specifičan, vrlo redak i neobičan način on, dakako, vrlo dobro shvata simboličku uslovljenost dela slikovnih umetnosti, i to uslovljenost ne samo njihovim istorijskim kontekstom već pre svega važnim emocionalnim porukama koje se odatle iščitavaju.

detaljnije